Køb af familieejendom

Ved køb af familieejendom er man ofte bekendt med ejendommen på forhånd, hvorfor rådgivning i den forbindelse ofte består af, hvordan man overdrager ejendommen på mest fordelagtige vilkår, herunder – herunder blandt andet

1)      Skal ejendommen overtages med det samme?

2)      Skal familiemedlemmet have lov til at benytte ejendommen, så længe det er muligt?

3)      Skal købesummen betales kontant, ved overtagelse af lån eller fx ved familiegældsbrev?

4)      Skal et eventuelt familiegældsbrev nedbringes med et beløb svarende til det beløb, som man kan give uden afgift i gave hvert år?

Former for bistand ved køb af familieejendom:

1)      Rådgivning med personligt møde og gennemgang af muligheder, udarbejdelse af overdragelsesaftale og skøde  – pris. kr. 5.000,- +moms, dvs. kr. 6.250,- inkl. moms

2)      Rådgivning med personligt møde og gennemgang af muligheder, udarbejdelse af overdragelsesaftale, familiegældsbrev, gavebrev og skøde  – pris. kr. 7.000,- +moms, dvs. kr. 8.750,- inkl. moms

Jeg anbefaler, at du kontakter mig, så vi kan tale om, hvilken rådgivning der er bedst for dig og din handel, inden du bestemmer dig.