Om Ditboligkøb.dk

DitBoligkøb.dk™ er en del af Sankt Petri Advokater i København. Bag om DitBoligkøb.dk™ finder du specialist advokat Jacob Christensen, som har beskæftiget sig med ejendomshandler siden 2004 og er medlem af Danske Boligadvokater, samt advokatsekretær Kirsten Ove, der har bistået ved ejendomshandler siden sin tiltræden i 2009. Sammen udgør vi et stærkt og rutineret team, som er rustet til alle de udfordringer, som en ejendomshandel kan medføre.

Jacob Christensen har i perioden 2004 til 2011 været boligadvokat på kontoret Dalgas § Deleuran i Vanløse, og har i den periode berigtiget mange hundrede ejendomshandler primært i Vanløse, på Frederiksberg, i København og i øvrigt i stort set hele Danmark.

Kirsten Ove har som advokatsekretær bistået med handlerne ved bl.a. udarbejdelse af handlens dokumenter, herunder refusionsopgørelser, skøder og ejerpantebreve. Kirsten Ove er meget rutineret i digital tinglysning.

Rådgivning hos DitBoligkøb er grundig og ansvarlig, da det er vigtigt for os, at kunderne ved et køb, er klar over de risici, der kan være ved købet, herunder fx hjemfaldspligt, begrænsninger i benyttelse, betydning af fredning, ekspropriation osv. (skulle kunne læse nærmere om disse ved tryk på ordene J). Det er ligeledes vigtigt for os, at kunderne er trygge ved rådgivningen og kan mærke, at de får en professionel og personlig betjening.

Vi er tilgængelige under hele sagsforløbet.

Det er hele vejen i forløbet gratis at stille spørgsmål vedr. sagen, så I/du hele vejen føler at jeres/din sag er i gode hænder.

Vi aftaler individuelt i hvor stort omfang, I/du ønsker løbende information om sagens forløb.

 

Yderligere oplysninger

Virksomhedens navn er Advokatfirmaet Jacob Christensen, og er en del af kontorfællesskabet Sankt Petri Advokater.

Kontoret er beliggende: Nørregade 45, 1165 København K.

Cvr.nr. for Advokatfirmaet Jacob Christensen er 25 24 88 64.

Advokatvirksomheden er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet indehaves og drives af Advokat Jacob Christensen, som er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Advokat Jacob Christensen er, som medlem af Advokatsamfundet, omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. rpl. § 126, samt de advokatetiske regler.
De regler der gælder for udøvelse af advokathvervet kan læses på www.advokatsamfundet.dk

Der er tegnet ansvarsforsikring hos HDI Gerling, policenr. VAS1000248 med ansvarsdækning på kr. 2.500.000,-.