Forældrekøb

Ved forældrekøb gør de samme forhold sig gældende, som nævnt under køb af hus, køb af lejlighed, og køb af andel.

Ud over den konkrete rådgivning og kontakt med mægler, yder jeg bistand med udarbejdelse af lejekontrakt, som sikrer at denne lever op til en eventuel ejer- eller andelsforenings krav til en sådan. Endvidere kan lejekontrakten (eller rettere fastsættelse af lejens størrelse, hvilket især er relevant, såfremt lejer modtaget fx SU) blive godkendt af SKAT ved at fremsende denne udfyldt og bede om et bindende forhåndstilsagn.

Man kan således vælge mellem følgende former for bistand ved forældrekøb:

Former for bistand ved køb af forældrekøb:

1)      Rådgivning i forbindelse med huskøb med personligt møde og gennemgang af alt materialet – pris. kr. 7.500,- +moms, dvs. kr. 9.375,- inkl. moms

2)      Rådgivning i forbindelse med lejlighedskøb med personligt møde og gennemgang af alt materialet – pris. kr. 7.500,- +moms, dvs. kr. 9.375,- inkl. moms

3)      Rådgivning i forbindelse med andelskøb med personligt møde og gennemgang af alt materialet – pris. kr. 5.500,- +moms, dvs. kr. 6.875,- inkl. moms

4)      Køb uden rådgivning, men blot udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse – pris kr. 3.000,- + moms, dvs. kr. 3.750,- inkl. moms

Lejekontrakt udarbejdes for yderligere kr. 1.200,- + moms, dvs. kr. 1.500,00 inkl. moms.

Forespørgsel om bindende forhåndstilsagn fra SKAT fremsendes for kr. 800,00 + moms, dvs. kr. 1.000,00 inkl. moms.

Jeg anbefaler, at du kontakter mig, så vi kan tale om, hvilken rådgivning der er bedst for dig og din handel, inden du bestemmer dig.